SUPERVISION 

Fra frustrerede medarbejdere til styrket pårørendesamarbejde

Supervision for social- og sundhedsfaglige medarbejdere

Er du leder for frustrerede og handlingslammede medarbejdere?

Som leder er det enormt frustrerende, når samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende er gået i hårdknude - og det går sommetider også ud over samarbejdet medarbejderne imellem.

En ond cirkel.

En retorik omkring samarbejdet, der er blevet vanskelig at ændre på.

Du kan helt sikkert sagtens se sagen fra medarbejdernes perspektiv, men du vil også bare så gerne have dem til at forstå, at de selv er en del af løsningen, når fokus skal flyttes.

Løsningen kan være at trække en streg i sandet med supervision fra en udenforstående.

Supervision i forbindelse med pårørendesamarbejdet er for medarbejdere, der oplever

 • at uanset hvad de gør, så kan de ikke gøre det godt nok (de pårørende brokker sig uanset hvad)
 • at pårørende pådutter dem hensigter, de slet ikke har
 • at de bliver kritiseret for ting, de ikke kan ændre (også selvom de gerne vil)

Medarbejdere der ofte oplever at være under angreb - og udvikler uhensigtsmæssig adfærd som

 • at undgå kontakt med de pårørende
 • at være meget kort for hovedet
 • at advare nye medarbejdere
 • at tale om at ‘nu må der også være nogen, der sætter den pårørende stolen for døren’
 • afmagt, frustration og måske endda vrede
Anja aalund supervisor (3)


Men sandheden er - at medarbejderne har et medansvar for, at pårørendesamarbejdet fungerer


LF5479-supervision

Supervisionen synliggør og manifesterer medansvaret

Gennem supervision får medarbejderne sat ord på det, der går dem på, de bliver lyttet til og forstået af en udenforstående og i en helt anden setting end normalt - og det hjælper dem til at se situationen fra et andet perspektiv - nemlig den pårørendes.

Når først det hele er luftet og pårørendeperspektivet er bragt på bane, kan vi begynde at se på konkrete handlemuligheder.


Supervisionen giver overblik, dybere indsigt og større forståelse.

Medarbejderne får klarhed over, hvilke nye handlemuligheder de har - for samarbejdet mellem hinanden og i forhold til de pårørende.


Handlingsorienteret supervision består altid af faciliterede gruppesamtaler med mig som supervisor

Og kan indeholde input til mere overordnede forståelser af

 • forskellige typer af pårørende, og hvordan det påvirker samarbejdet.
 • krise og sorgreaktioner, og hvordan det påvirker pårørendes evne til samarbejde
 • selvomsorg, og hvordan medarbejderne kan tage vare på sig selv og forblive professionelle.
 • konflikttrappen, og hvordan medarbejderne konkret kan nedtrappe situationen.
 • forskellige modstandsniveauer, og hvordan medarbejderne kan håndtere dette mhp at styrke samarbejdet.

Supervisionen er som udgangspunkt 2-3 timer pr. gang
- forløbet aftales nærmere og tilpasses jeres ønsker og behov.

Ikke en hvilken som helst supervisor

Anja Aalund har et indgående kendskab til de problematikker, der knytter sig til pårørendesamarbejdet, med faglig og personlig erfaring fra ethvert perspektiv:

 • Hun har været den socialfaglige, der skulle håndtere borgere og pårørende under et stigende pres
 • Hun har været forhandlingsleder/mediator mellem botilbud og pårørende
 • Hun har været leder for medarbejdere, der i deres private liv var pårørende
 • Hun er selv pårørende - og i kontakt med mange andre pårørende gennem hendes professionelle virke

Anja har superviseret social- og  sundhedsprofessionelle medarbejdere i mere end 500 timer - og er desuden en anerkendt foredragsholder i det officielle Danmark, når det drejer sig om at styrke pårørendesamarbejdet på tværs af sektorer.

Anja aalund supervisor

Supervision der skaber arbejdsglæde

Afmagt og modløshed er velkendte følelser når pårørendesamarbejdet kører skævt. Man oplever at have prøvet ALT og intet virker, og man kan heller ikke bede de pårørende om at blive væk (selvom man kunne ønske det).

Det skaber mistrivsel blandt medarbejderne - og den breder sig og kan stikke dybt.

Men når vi har haft supervision, så VED jeg, at de har fået nye øjne på frustrationerne, ser pårørende i et andet perspektiv, og ofte vil de gå hjem med en følelse af ‘uuuuuh - det her glæder jeg mig til at prøve af’.

Fra at være fastlåst og handlingslammet, går de hjem med masser af nye strategier og handlemuligheder, og en iver efter at tage endnu en tørn.

De oplever en accept af, at pårørende er, som pårørende er - og det styrker samarbejdet.

Vi kan ikke ændre på andre, men vi kan justere på vores egen adfærd - og dermed påvirke andres - og det er mit fokus hver evig eneste gang, at jeg fungerer som supervisor.

Det giver bedre samarbejde med de pårørende, færre konflikter - og så medfører det bedre trivsel blandt medarbejderne.