TEMADAG 

Fra fastlåst til bæredygtigt pårørendesamarbejde

Færre konflikter og mindre bøvl med de pårørende

Er pårørende samarbejdet kørt fast? 

Oplever du medarbejdere, der

 • sparker døren ind og siger “nu finder vi os ikke i det mere”?
 • føler sig utilstrækkelige, fordi I aldrig kan gøre det godt nok for de pårørende?
 • har oplevelsen af, at de pårørende modarbejder jer?
 • har svært ved at nå de egentlige opgaver pga. pårørendesamarbejdet?
 • laver tredobbelte tjek hos beboeren af frygt for kritik og fejlfinding fra de pårørende?
 • sygemelder sig eller står på kanten på grund af svært pårørendesamarbejde?

Sådan behøver det ikke at være. 

Anja aalund supervisor (4)

En handlingsorienteret og praksisnær temadag om pårørendesamarbejdet er for dig og dine medarbejdere, der ønsker 

 • at samarbejdet omkring borgeren bliver godt og så gnidningsfrit som muligt
 • at kunne sige fra på en god og ordentlig måde, når I bliver mødt med kritik, klager eller fejlfinding fra den pårørende
 • at kunne koncentrere jer om det vigtigste, nemlig borgeren, der bor hos jer
 • at kunne gå på arbejde, uden der er et udfordrende samarbejde med pårørende, der overskygger alt andet

Jeres pårørendesamarbejde

Med temadagen Fra fastlåst til bæredygtigt pårørendesamarbejde afhjælper vi mange af de udfordringer I oplever med pårørendesamarbejdet. 

Ved at give nye handlemuligheder, nye forståelser og perspektiver får I en hel værktøjskasse, der kan tages frem, når pårørendesamarbejdet kræver det. 

Alt sammen så fokus kan holdes på kerneopgaven - borgerne.

… og mindst ligeså vigtigt – for at sikre trivsel og arbejdsglæde - så medarbejderne bliver langtidsholdbare - og rent faktisk kan holde til at gå på arbejde.

LAMBDA4051

Et bæredygtigt pårørendesamarbejde opnår I ved hjælp af

 • værktøjer til at håndtere konflikter, før de eskalerer
 • konkrete samtaleteknikker, så jeres budskaber bedre forstås af de pårørende
 • redskaber til forventningsafstemning for hurtig konfliktløsning
 • indsigt i, hvordan I med få midler kan skabe en bedre relation, og dermed også gøre det lettere at håndtere, når der opstår uenigheder
 • forståelse for forskellige modstandsniveauer, og hvordan det håndteres, så modstanden mindskes
 • indsigt i forskellige pårørendetyper - og hvordan I kan bruge den viden allerede i morgen
 • forståelse for sorg og krisereaktioner - og hvad det betyder for samarbejdet
 • løsninger til at støtte hinanden og forblive vedholdende omkring et godt samarbejde
 • metoder til at hjælpe sig selv og hinanden med at forblive professionelle, når samarbejdet bøvler

En handlingsorienteret temadag, der rent faktisk giver svar på, hvad vi så skal gå hjem og gøre - helt konkret

Vi går mere i dybden end i bredden.

Det betyder, at vi hellere taler om lidt, og får ordentlig fat rundt om det, frem for at scanne hen over det hele og medarbejderne går hjem uden at vide, hvad de rent faktisk skal gøre ved udfordringerne. 

Jeg ved godt, at der kan være mange udfordringer, man gerne vil have italesat - men min erfaring efter at have holdt mere end 200 undervisningsdage er, at det er vigtigst at komme helt i bund med det, vi tager fat i. 

Med undervisning, drøftelse i plenum, øvelser,, sparring og gruppearbejde får vi gennem dagen skabt en konkret og brugbar handleplan - så alle ved, hvad det næste skridt er.

Temadagen tilpasses efter lederens ønsker og medarbejdernes behov.

Undervisning, der rent faktisk rykker noget

Mit navn er Anja Aalund - og jeg holder ca. 50 temadage om året, har mere end 200 undervisningsdage og +500 supervisionstimer bag mig. Derudover har jeg et indgående kendskab til pårørendeperspektivet og holder utallige foredrag om emnet ‘pårørende’.

Jeg har været optaget af at forbedre måden, vi samarbejder med pårørende på i mere end 25 år. Dels som pædagog og leder af botilbud for voksne udviklingshæmmede, som leder for medarbejdere, der også er pårørende, som underviser og supervisor på botilbud og i plejecentre, og slutteligt som pårørende til en ægtefælle med demens.

Ofte har jeg set pårørendesamarbejdet køre af sporet, fordi vi misforstår hinanden, med masser af beskyldninger, sårede følelser og frustrationer til følge. Lige så ofte har jeg oplevet, hvor hurtigt der kan rettes op på det, med de rette værktøjer.

Efter min mand blev syg, har jeg også fået indsigt i, hvor stor indflydelse samarbejdet har på min personlige trivsel, hvor hurtigt det kan gå skævt, og hvad der virker for, at det kommer til at fungere igen.

Og jeg har erfaringen, værktøjerne og ikke mindst lysten og evnen til at hjælpe jer videre.

Anja aalund supervisor (1)

Pårørendesamarbejdet er et arbejdsvilkår

Vi kan lige så godt få det bedste ud af det

For hvad sker der egentlig, når private og professionelle møder hinanden, fordi der skal samarbejdes omkring en borger?

Med afsæt i, at al udvikling begynder indefra og ud, dykker vi ned i hvad der foregår i dag, og hvad du og medarbejderne kan gøre for at ændre det nuværende samarbejdsmiljø. 

Vi besøger også den pårørendes perspektiv, for når vi først har besøgt det, vil vi være meget mere skarpe på, hvordan vi kan påvirke dennes adfærd i positiv retning.

Det giver glæde, trivsel, gør medarbejderne langtidsholdbare og kan påvirke sygefraværet og arbejdsmiljøet positivt.

Oplæg til professionelle

“Skal jeg nu også tage mig af de pårørende?”

Den kommentar møder jeg ofte, når jeg underviser og superviserer fagprofessionelle i pårørendesamarbejdet. 

Men det gode pårørendesamarbejde handler ikke bare om, at der er endnu en, den fagprofessionelle skal tage sig af. 

Det gode pårørendesamarbejde gavner i den grad også medarbejderens trivsel og arbejdsglæde, fordi de i højere grad undgår, at uforstående, frustrerede og irriterede pårørende påvirker det arbejde, de i virkeligheden er ansat til at udføre.

Gennem dette 3 timers oplæg får I

 • forståelsen for, hvorfor pårørendesamarbejdet er vigtigt - både for de pårørende, for borgerne - OG for jer som medarbejdere. 
 • indsigt i de 4 forskellige kategorier af pårørende - og hvordan I med fordel kan møde dem 
 • svaret på, hvordan I forventningsafstemmer med den pårørende - for at undgå de fleste konflikter - men også hvordan I håndterer det, når konflikterne alligevel opstår
 • forståelsen for forskellen i engagementet i det der for medarbejderne er en faglig opgave - mens det for den pårørende er knyttet op på følelserne. 

Jeg har selv som fagprofessionel tænkt, ’Skal jeg nu tage mig af de pårørende?’ – og nu står jeg så på den anden side som pårørende, og ved hvordan det er at møde medarbejdere, hvor den tanke besøger dem i ny og næ.

Ja, de fagprofessionelle er først og fremmest er ansat til at løse en opgave ift. borgeren - men med oplægget her åbner jeg op for et perspektivskifte, der gør at kerneopgaven kan løses samtidig med at samarbejdet med de pårørende styrkes - og uden at lægge mere pres på medarbejderne.

Tværtimod bliver deres arbejdsdag lettere, og der opstår højere trivsel blandt medarbejderne, når pårørendesamarbejdet fungerer.